Agrolicznik.pl - Oblicz dawkę nawozu azotowego dla wybranej uprawy w trzech prostych krokach

Oblicz dawkę nawozu dla swojej uprawy

Internetowa aplikacja Agrolicznik.pl służy do określania zaleceń nawożenia dla roślin rolniczych oraz wybranych gatunków warzyw w uprawie polowej oraz sadów. Skorzystaj z Agrolicznika w celu obliczenia zalecanej dawki nawozu dla swojej uprawy. Aby to zrobić, wystarczy, że wykonasz trzy proste kroki. Wypełnij poniższy formularz.

krok 1: Informacje o uprawie

Wybierz roślinę, dla której będą wyliczane dawki nawożenia azotowego
Wybierz oczekiwany plon planowany do osiągnięcia
Wpisz powierzchnię uprawy, którą będzie zajmowała roślina uprawna
Wybierz nawóz organiczny, który był stosowany lub będzie zastosowany dla rośliny uprawnej
Podaj dawkę zastosowanego lub planowanego nawożenia organicznego w t/ha

krok 2: Gleba i opady

Wybierz kategorię agronomiczną gleby, na której będzie uprawiana roślina
Podaj informację o opadach zimowych (sumie opadów w okresie grudzień-marzec).
opady niskie - poniżej 120 mm
opady przeciętne - między 120 a 180 mm
opady wysokie - powyżej 180 mm

krok 3: Informacje o przedplonie

Wybierz roślinę, która była uprawiana przed rośliną dla której będzie wyliczana dawka nawożenia
Wybierz wielkość plonu uzyskanego dla rośliny przedplonowej
Podaj informację, czy plon uboczny (np. słoma, liście itp.) został zebrany, czy też nie (np. został pozostawiony na polu i przyorany)
Wybierz nawóz organiczny, który był zastosowany dla rośliny przedplonowej
Podaj dawkę zastosowanego nawożenia organicznego w t/ha