Zastrzeżenia prawne

Serwisy WWW należące do ZAK S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Informacje zawarte w treściach serwisów w żadnej mierze nie stanowią czynności porady organizacyjnej, technicznej czy jakiegokolwiek innego doradztwa.

ZAK S.A. zastrzega, że korzystanie z serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika. Spółka nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie przez użytkownika z serwisów WWW będzie przebiegało bez błędów lub wad.

ZAK S.A. nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z wykorzystaniem zawartości serwisów, bez względu na przyczynę ich powstania. W szczególności nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności w oparciu o informacje uzyskane w związku z korzystaniem z aplikacji Agrolicznik.pl.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją usług lub korzystania z serwisów WWW, oferowanych przez ZAK S.A., odpowiedzialność finansowa spółki ograniczona jest do kwoty przekazanej spółce przez użytkownika.

przejdź do Agrolicznika mobilnego »